4- 18 Yaş Çocuk Ve Ergenler İçin Davranış Değerlendirme Testi- Öğretmenler İçin

4- 18 Yaş Çocuk Ve Ergenler İçin Davranış Değerlendirme Testi- Öğretmenler İçin


Aşağıda çocukların özelliklerini tanımlayan bir dizi madde bulunmaktadır. Her bir maddeyi öğrencinizin şu andaki ya da son 6 aydaki durumuna göre İşaretleyiniz. Bir madde öğrenciniz için hiç doğru değilse 0, bazen ya da biraz doğru ise 1, sıklıkla ya da çok doğru ise 2'yi işaretleyiniz.