4- 18 Yaş Çocuk Ve Ergenler Değerlendirme Ölçeği-Aile

4- 18 Yaş Çocuk Ve Ergenler Değerlendirme Ölçeği-Aile


Aşağıda çocukların özelliklerini tanımlayan bir dizi madde bulunmaktadır. Her bir maddeyi çocuğunuzun şu andaki ya da son 6 aydaki durumuna göre İşaretleyiniz. Bir madde çocuğunuz için hiç doğru değilse 0, bazen ya da biraz doğru ise 1, sıklıkla ya da çok doğru ise 2'yi işaretleyiniz.