BLOG

Otizmli çocuklarda ergenlik dönemi

Güncelleme tarihi: 29 Mar 2018

Otizmli çocuklar da ergenliğe girdikten sonra yaşıtları gibi aileden bağımsızlaşma eğilimine girerler. Aile ile çatışmalar bu çocuklarda daha çok öfke nöbetleri ve saldırgan davranışlar olarak kendini gösterir.