top of page

BLOG

OTİZM


Otizm dünyada sıklığı giderek artan bozukluklardandır. Ortalama yüz çocuktan birisinde otizm görülür.

 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,

 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,

 • Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,

 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,

 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,

 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa

 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,

 • Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,

 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,

 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

Çocukta bu belirtilerin birkaç tanesi bile gözleniyorsa otizm olabileceğini düşünerek bir uzmandan yardım almak gereklidir. Erken tanı ve tedavi pek çok sorunda olduğu gibi otizm için de çok ama çok önemlidir.

bottom of page