top of page

BLOG

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Güncelleme tarihi: 30 Eki 2018

Öğrenme Güçlüğü Nedir?


•Eğitimsel yetersizliklere,fiziksel-nörolojik defisitler,mental retardasyon veya otizm gibi yaygın bilişsel defisitler içeren durumlara bağlı olmadan

özel akademik alanlarda görülen yetersizlikler ve kısıtlılıklardır.


Günlük yaşamda ne tür belirtiler gözlenir ?


•uzaklığı ve derinliği algılamada mekanı algılamada, sağ-sol ayırt etmede sorun dikkati çeker. Bu nedenle küçük sakarlıkları olabilir: düşme çarpma,eşya kırma...

•Top oynarken, ip atlarken, yazı yazarken, saçını tararken sanki beceriksizmiş gibi görünen sorunlar yaşar.

.Gördüğü şeyi yanlış algılama vardır.

•Konuşurken sesleri, yazarken harfleri karıştırabilir.

•Karışık bir çekmecede aradığı şeyi bulamaz.

•Gürültülü ortamlarda sesleri ayırt edemez.

•Sıraya koymada, organize etmede sorunları vardır.

•Öyküleri duyduğu gibi anlatamaz, başını, ortasını, sonunu karıştırır

•Saati, çarpım tablosunu öğrenmede güçlüğü olur.

•Soru sorulduğunda yanıtlamada, kendiliğinden konuşmaya başlamada, yürüme, koşma, yazmada sorunlar olur.

•Bu sorunlarla giderek artan sıklıklarla boğuşmaya çalışırken sosyal ve duygusal sorunlar ortaya çıkar.

•Motivasyonunu olumsuz etkiler.

•Başarısızlık duygusu devamlı deneyimlendiğinde kendine güveni sarsılır.

• Tırnak yeme, enürezis, enkoprezis, arkadaş ilişkilerinde uyum sorunları başlayabilir.

•Bazen de akademik başarısızlıklarını örtmek için olduklarından farklı davranır.şamatacı, dersi kaynatmaya çalışan, dikkati çeken bir çocuk olabilir. “Ders çalışmakta isteksiz, sınıfın dikkatini dağıtıyor, giderek içine kapandı” yakınmalarıyla başvururlar.

•Dikkat eksikliği ve hiperaktivite eşlik edebilir, biri diğerinden daha ağır olabilir.

•Okul öncesi dönemde; koordinasyonu kötü (sakar yürüyüş), konuşması ağır, aşırı duygusallık, öfke, huzursuzluk, içgüdüleri kontrol etmede güçlük, kavramları öğrenmede güçlük, ilişkileri kavramada güçlük, ip uçlarını değerlendirmede yavaşlık görülebilir.

•Kendiliğinden konuşur ama soru sorulduğunda yanıt vermede güçlüğü olur.

•Bu sorunların giderek artması ve üst üste binmesi durumunda dikkat etmek gerekir.bottom of page